Adopteer een monument

“De Stenen Man” Amersfoort

In 1985 heeft onze school het monument “Gevangene voor het vuurpeloton”, ook wel “De Stenen Man” genoemd, geadopteerd. Elk jaar leggen onze bovenbouwleerlingen rond 4 mei een bloemstuk bij het beeld. De zesdejaars nemen dan symbolisch de adoptie over van de achtste jaars door het overnemen van het bloemstuk. Tijdens deze plechtigheid dragen de kinderen hun eigen gedichten voor. Deze plechtigheid wordt ook bijgewoond door de wethouder van onderwijs en ouders van onze leerlingen.