Onderwijs op 't Ronde
Adoptie monument

Adoptie door ’t Ronde: Project Adopteer een monument.

manIn 1985 heeft onze school het monument “Gevangene voor het vuurpeloton”, ook wel “De Stenen Man”genoemd, geadopteerd. Elk jaar leggen onze bovenbouwleerlingen rond 4 mei een krans bij het beeld. De zesde jaars nemen dan symbolisch de adoptie over van de achtste jaars door het overnemen van de krans. Tijdens deze plechtigheid dragen de kinderen eigen gemaakte gedichten voor. Deze plechtigheid wordt ook bijgewoond door de wethouder van onderwijs en onze eigen ouders. Ouders van onder- en middenbouw zijn ook van harte welkom.

Begrippen als oorlog en vrijheid zijn voor veel kinderen abstract. Het project Adopteer een Monument biedt leerlingen de kans om zich te verbinden met de nationale geschiedenis waarvan we sporen tegenkomen in onze eigen omgeving. Ruim 1000 (basis)scholen ontfermen zich inmiddels over 700 oorlogsmonumenten. Adopteer een Monument richt zich op de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het project stijgt uit boven verschillende levensbeschouwingen, religies en culturen. Zo loopt Adopteer een Monument in de pas met de multiculturele populatie van veel scholen. In het project maken leerlingen kennis met de traditie van het herdenken. Niet alleen in woord en beeld, maar ook in daad. Leerlingen nemen actief deel aan een herdenking bij hun monument. Zo wakkert het project de historische kennis van scholieren aan. Tegelijkertijd versterkt het hun betrokkenheid bij vrijheid en democratie.

Gedicht van Jasmijn Klijwegt:

 kamp Amersfoort 

ieder jaar bij deze man van steen,
denk ik aan mijn opa,
hij moest hier in de oorlog ook heen.
als hij dacht aan deze stad dacht hij niet aan
de Langestraat of Koppelpoort,
maar aan deze plek hier “kamp Amersfoort”
waar mensen werden gemarteld of soms ook vermoord.
nog voelt hij die Duitsers schoppen,
niemand kon die dwaze stoppen.
bang bleef hij ook voor die blaffende herdershonden,
die soms in dit kamp zelfs mensen verslonden.
hij hield van de bossen,
maar dit bos deed hem pijn,
daarom wil ik hier op 4 mei zijn.
om al die mensen te herdenken,
en ze bloemen te schenken.