Onderwijs op 't Ronde
Groepsindeling

Samenstelling van de groep

Iedere groep bestaat uit verschillende leeftijden (leerjaren). De leerlingen blijven 2 tot 3 jaar bij de leerkracht. Als jongste stappen de leerlingen de groep binnen en als oudste gaan ze er na 2 of 3 jaren weer uit. Hierdoor doen ze een specifieke ervaring op m.b.t. sociale contacten en verantwoordelijkheden ten opzichte van groepsgenoten van een andere leeftijd, en kan er een stevige relatie groeien tussen kind, leerkracht en ouders.

Samenwerken

Zo leren oudere kinderen de jongeren te helpen, en leren de jongsten hulp te vragen aan de ouderen. Veel leermiddelen nodigen uit tot samenwerken. Hoewel het kind vrij is om alleen te werken, zal het door sfeer, materiaal en leeftijdsopbouw in de groep ervaren, dat het plezierig is om samen te werken en je sociaal te gedragen.

Sociale en emotionele ontwikkeling

Als kind ben je niet altijd de jongste in de groep, en ook niet altijd de domste of de knapste. Er is minder kans op het ontstaan van meerder- of minderwaardigheidsgevoelens. Je leert echt rekening houden met elkaar.

Groepsactiviteiten

Naast het individuele werken vinden er ook vele groepsactiviteiten plaats, zoals muziek, kringgesprekken, themalessen, weeksluiting, gymnastiek e.d..