Onderwijs op 't Ronde
Kenmerken ’t Ronde

Montessorionderwijs voor ieder kind

’t Ronde biedt het kind een voorbereide omgeving waarin het zelfstandig kan werken. De leerkracht is extra geschoold in het observeren van ieder kind afzonderlijk en in het aanbieden van de individuele lesjes met het Montessorimateriaal. Door de grote mate van individuele begeleiding biedt ’t Ronde ieder kind goede mogelijkheden tot optimale ontplooiing.
Afbeelding 348Het rustige, stille, teruggetrokken kind krijgt een andere benadering dan het meer dynamische kind. Het kind dat zich moeilijk kan concentreren, krijgt begeleiding die gericht is op verbetering van de werkhouding. Montessori-onderwijs zoekt voor ieder kind naar de manier waarop het op school het best gedijt. We halen uit het kind ‘wat er in zit’. Deze visie op opvoeding en onderwijs vraagt wel om een thuisklimaat dat hiermee spoort.

Het is daarom ook niet de vraag of het kind geschikt is voor het Montessori-onderwijs, maar of de opvoeding van de ouders aansluit bij de benadering van de school. Op ’t Ronde is het kind zelf actief bij zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Onnodig ingrijpen van volwassenen bemoeilijkt dit proces..