Onderwijs op 't Ronde
Meerbegaafdheid

Zorg voor meer- en hoogbegaafde kinderen:

Onze school heeft twee jaar geparticipeerd in een project van de Radboud Universiteit Nijmegen omtrent hoogbegaafdheid. Inzet van het project is het vroegtijdig herkennen van tekenen van meer- of hoogbegaafdheid met als doel het adequaat inspelen op de specifieke behoeften van deze leerlingen.

Onderzoek toont aan dat wanneer niet op jonge leeftijd aandacht aan deze ontwikkelingsvoorsprong gegeven wordt, kinderen kunnen gaan onderpresteren of gedragsproblemen kunnen krijgen.

Wanneer een 4-jarige bij ons op school komt wordt aan ouders een vragenlijst voorgelegd die behulpzaam kan zijn bij het herkennen van leerbehoeftes. De onderbouwleerkrachten vullen deze lijst na een aantal weken in. Zo kunnen we al direct ons onderwijs en werkwijze aanpassen aan de specifieke behoeften van de leerling.

Er zijn in de verschillende bouwen al veel materialen en werkwijzen aanwezig. De school werkt aan een doorgaande leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Onze school erkend lid van de Vereniging Begaafdheid Profiels Scholen (bps) Deze organisatie verenigt scholen door basis- en voortgezet onderwijs die zich profileren met passend onderwijs door meer- en hoogbegaafde leerlingen.
bps2
Sinds 2015 werken we samen met Novilo. Novilo Opleidingen is een opleidingscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid in Nederland voor leerkrachten en begeleiders. De opleidingen en trainingen zijn actueel en direct toepasbaar in de praktijk.
novilo