Onderwijs op 't Ronde
Montessorivisie

Het Montessori-onderwijsconcept

Het Montessori-onderwijs heeft als uitgangspunt, dat het kind zelf actief is bij het leren. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind individueel en bekijkt of het tempo en de werkkeuze in overeenstemming zijn met de capaciteiten van het kind. De leerkracht begeleidt het kind door het geven van individuele lesjes.┬áDe leerkracht houdt de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig bij. Indien nodig grijpt hij in en wijst het kind de te volgen weg, zonodig door het geven van gestructureerde opdrachten. Om tot zelfstandigheid te komen, leert het kind te werken binnen een gestructureerde vrijheid: “Vrijheid in gebondenheid”.

Het aanleren van normen en waarden, samenwerken, creativiteit, sociale- en emotionele ontwikkeling zijn op de Montessorischool erg belangrijk. Het kind moet zich op alle terreinen goed kunnen vormen.

Ter gelegenheid van 100 jaar montessorionderwijs is een leuk filmpje gemaakt!