Onderwijs op 't Ronde
Voortgezet onderwijs

Van de leerlingen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, kiest minder dan 1% voor het Montessori vervolgonderwijs. De dichtstbijzijnde Montessorischool voor voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) is in Zeist. De afstand blijkt voor de meeste ouders en kinderen een bezwaar, waardoor de leerlingen en hun ouders kiezen voor het traditionele vervolgonderwijs in Amersfoort. ’t Ronde onderhoudt met deze scholen contacten over de vorderingen van “onze” leerlingen. De praktijk wijst uit, dat kinderen van ‘t Ronde het in het gewone vervolgonderwijs goed doen.

De keuze van het onderwijs wordt gedaan na grondig overleg tussen ouders en leraar. Hierbij staan natuurlijk de individuele mogelijkheden en de belangstelling van de leerling voorop. De leerling heeft vooral veel profijt van de zelfstandigheid die in het Montessorionderwijs is opgebouwd.

De keuze van een passende school voor voortgezet onderwijs is een persoonlijke zaak. Iedere leerling (ouder) stelt bij het bepalen van die keuze persoonlijke prioriteiten. Voor meer informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort, klik hier.

Op scholen op de kaart kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze leerlingen in de afgelopen jaren zijn gegaan.