Oudercontact
Kennismaking nieuwe kleuters

Elk schooljaar is op een woensdagochtend in juni een kennismakingsuurtje voor de nieuwe kleuters en hun ouders. U kunt dan met uw kind na schooltijd een kijkje nemen in de groep, waarin uw kind geplaatst wordt. Samen gezellig rondkijken, zodat het allemaal wat vertrouwder wordt.

Onder het genot van een koekje en een glaasje limonade ontmoeten u en uw kind de leerkracht, de andere nieuwe kleuters en hun ouders. De leerkracht vertelt het een en ander en doet een activiteit in de groep.
Voor dit kennismakingsuurtje worden uitnodigingen verstuurd. Uw kind ontvangt een persoonlijke uitnodiging, gemaakt door een van de kinderen uit de groep.