Oudercontact
Ledenvergaderingen

Twee maal per jaar schrijft het bestuur een ledenvergadering uit, waarin o.a. de begroting, het jaarplan, het jaarverslag van bestuur, team en MR worden besproken. Daarnaast komen diverse onderwerpen aan de orde, afkomstig uit het jaarplan. Alle leden krijgen voor de vergaderingen een uitnodiging met de betreffende beleidsstukken.

Hal