Oudercontact
Ouderavonden

De algemene ouderavond

Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene ouderavond voor alle ouders, ook voor ouders van kinderen die pas in de loop van het schooljaar op school komen. Tijdens het gezamenlijke gedeelte in de hal wordt er korte algemene informatie verstrekt over het beginnende schooljaar en wordt het team van leraren en stagiaires aan u voorgesteld. Daarna krijgt u in de klas van uw kind informatie over de dagelijkse gang van zaken in de groep en over de administratie. Tevens geeft de leraar uitleg over de (Montessori) materialen, visie en werkwijze.

Het is voor ouders leuk om te zien waar hun kind de dag doorbrengt en hoe het er allemaal aan toe gaat in de groep. Natuurlijk is er gelegenheid om uitgebreid vragen te stellen. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in de hal met een hapje en een drankje, waarbij naast ouders en leraren ook bestuursleden, MR-leden en medewerkers van de Stichting Overblijven aanwezig zijn.

De 8e jaars ouderavond
Ineens is het zover. Je kind zit in het laatste jaar van de bovenbouw en zal ’t Ronde gaan verlaten. Een vervolgschool zal gekozen moeten worden. Een moeilijke klus. Speciaal voor de ouders van  8e jaars vindt er daarom aan het begin van het schooljaar een ouderavond plaats.

Hierin komen de onderwerpen aan bod die antwoord geven op vragen als:
* Wat is de eindtoets?
* Naar welke school kan mijn kind?
* Welke schooltypen zijn er?
* Hoe komen we tot een schoolkeuze?
* Hoe moet ik aanmelden?
* Wanneer moet ik aanmelden?
* Hoe zwaar weegt het advies van de school?

Verder wordt er een tipje van de sluier opgelicht over:
de snuffeldag, het 8 ste jaars kamp en de musical.

Protocol informatieverstrekking ouders Montessorischool ’t Ronde