Oudercontact
Oudergesprekken

Twee keer per jaar worden de ouder(s) uitgenodigd voor een gesprek van minimaal 20 minuten. Voor ieder gesprek krijgen de kinderen hun map mee naar huis met daarin naast werkjes van de kinderen, de bijgewerkte ontwikkelingslijnen. In de map bevindt zich een handleiding ter voorbereiding van het gesprek. Indien nodig vinden er meer gesprekken plaats op initiatief van leraar en/of ouders.

Op afspraak: ’s middags na 15.15 uur.
Op uitnodiging op een donderdagavond (12 gespreksavonden per jaar)

Klik hier voor een download van een voorbeeld van een ontwikkelingslijn. (PDF)