Oudercontact
Ouderparticipatie

De klassenouder:
Iedere leerkracht kiest jaarlijks een klassenouder, die ingezet kan worden bij groepsactiviteiten. De klassenouder helpt ook bij de uitvoering van festiviteiten, zoals: de verjaardag van de leerkracht, de kerstviering, jaarfeestactiviteiten of het regelen van vervoer voor bepaalde uitstapjes.

De luisterouder:
De midden- en bovenbouwgroepen maken gebruik van diverse “luisterouders”. De luisterouder neemt op vaste tijden een leerling apart om de leerling te begeleiden bij het leren lezen. Vooral de zwakkere lezers hebben baat bij veelvuldig hardop lezen, waarbij het heerlijk is om iemand naast je te hebben die “aandachtig luistert”.

De handenarbeidouder:
Elke groep heeft naast creatieve activiteiten in de eigen klas, ook elke week handenarbeid in een speciale ruimte in de hal. Dit gaat onder begeleiding van ouders. De kinderen krijgen instructie van de leerkracht. Er wordt dan verteld wat de kinderen gaan maken en welke technieken toegepast moeten worden. In het begin van een schooljaar kunnen ouders zich opgeven om te helpen bij deze lessen.

De documentatieouder:
De boeken in ons documentatiecentrum en bibliotheek worden onderhouden door ouders. Zij plastificeren en coderen nieuwe boeken, repareren boeken en zorgen dat de boeken weer goed terug gezet worden op de planken.

De luizenouder:
Na elke vakantie worden de hoofden van kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door ouders. Zij kunnen hierin ondersteund worden met informatie door de GGD.

Daarnaast wordt er voor diverse activiteiten een beroep gedaan op ouders bv. begeleiden bij excursies, speciale lessen, voorstellingen, schminken, musical 8ste jaars.