Over de school
Het team

Het team van ’t Ronde bestaat uit achttien personeelsleden (zie teamfoto) te onderscheiden in de volgende taken/functies:

Leraren: De leraren hebben een speciale opleiding gevolgd voor het Montessorionderwijs.  Zij hebben de dagelijkse leiding over een van de groepen.

Pedagogisch medewerkers: De pedagogisch medewerkers hebben de dagelijkse leiding over de peutergroep.

Onderwijsassistenten: De onderwijsassistenten assisteren de leraren in de groep.

Directie: De directeur en de adjunct directeur houden zich bezig met de dagelijkse leiding van de school en adviseren het bestuur in het te voeren beleid.

Intern begeleider zorgverbreding: De IB’er verzorgt de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt daarbij de leraar. Ook heeft zij contacten met externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg.

Remedial teachers: De remedial teachers geven individuele hulp aan leerlingen.

Administratief medewerker: Zij ondersteunt de directie met administratieve- en organistatorische werkzaamheden.

ICT-coördinator: Hij is belast met zowel de inhoudelijke kant van het ICT-onderwijs als met de coördinatie van de technische kant van het werken met computers op school.

Conciërge: Dit is de technisch medewerker. Hij is belast met het klein onderhoud van het gebouw.

Daarnaast zijn er nog diverse taken op scholen, die jaarlijks over de diverse teamleden verdeeld worden.