Over de school
Ouderraad

Naast de MR is er op school een ouderraad. Deze raad wordt ieder jaar, aan het begin van het schooljaar, gekozen en bestaat uit vier leden. De ouderraad helpt bij de bewerkelijke activiteiten die op school of in de klas georganiseerd worden, zoals verjaardagen, Sinterklaas, kerst- en jaareest, ouderavonden en ledenvergaderingen.

De ouderraad wordt ondersteund door klassenouders. Iedere leraar kiest jaarlijks een klassenouder, die ingezet kan worden bij groepsactiviteiten. De klassenouder ondersteunt de OR bij de uitvoering van festiviteiten.