Over de school
Privacy

Privacy

De school hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. De school houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG. In het privacyreglement is vastgelegd voor welke (doel)groepen de school persoonsgegevens registreert en op welke grondslag.

De privacyverklaring kunt u hier downloaden:

Privacyreglement VMOL