Praktisch
Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leraar of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contact persoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

De Interne Contactpersonen (ICP) zijn door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of kind kan een beroep doen op hem/haar als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleraar of de directie over wil of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn:
Marjan van Velthuijsen (marjan@montessorischool.nl), werkdagen: dinsdag t/m donderdag)
Anouk Poortenga (anouk@montessorischool.nl, werkdagen: maandag en dinsdag)

Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersonen (EVP). De Externe vertrouwenspersonen zijn geheimhoudingsplichtig. Voor onze school zijn dat: Dhr. Jeroen Meijboom en mw. Marjon ten Heggeler van de CED groep.
Contactgegevens: e-mail: evp@cedgroep.nl, tel: 010-4071599. Postbus 8639 3009AP Rotterdam.

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de Interne Contactpersoon of Externe Vertrouwenspersoon kan u hierbij behulpzaam zijn.
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070- 3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.GCBO.nl