Praktisch
Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Diverse organisaties bieden buitenschoolse opvang (BSO) aan in Leusden. Ouders zijn vrij om zelf een keuze te maken voor een van de organisaties. De BSO sluit aan op de schooltijden van onze school en biedt ook opvang op studiedagen en/of vakantiedagen.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u rechtstreeks contact op te nemen met de volgende organisatie:

Humankind Kinderopvang
tel: 033-2018000
e-mail: regiomiddennederland@humankind.nl
website: www.humankind.nl

Sportieve Naschoolse Opvang
www.snoleusden.nl

ska Kinderopvang
www.ska.nl

Dandélion Dagopvang
www.dandeliondagopvang.nl