Praktisch
Overblijven

Stichting Overblijven ’t Ronde

De school kent al vele jaren een uitgebreide overblijfregeling. De regeling is bedoeld voor zowel onder-, midden- als bovenbouw. De begeleiding van overblijvende kinderen is in handen van vaste, betaalde krachten.  Zij zijn in dienst van de Stichting Het Overblijven ’t Ronde (OTR). Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een bestuurslid van de Vereniging en twee ouders.

Bestuursleden van Stichting het Overblijven ’t Ronde Leusden:
Mirjam Dijkhuis    (voorzitter)
Marit Bentvelsen   (secretaris)
Joris de Jong          (penningmeester)

De algehele leiding is in handen van de coördinatrice. De regels voor het overblijven zijn opgenomen in het Overblijfreglement.

Coördinator: Marijke van Dun tel. 06-28805023 of e-mail naar
overblijventronde@gmail.com

Aan – of afmelden graag tussen 08.00 uur en 09.30 uur bij de coördinator.

Keuze contractvormen: (per 8 weken)
1x per week                               € 16,65 per factuurperiode
2x per week                               € 33,30 per factuurperiode
3x per week                               € 49,95 per factuurperiode
4x per week                               € 66,60 per factuurperiode
Incidenteel overblijven     10-strippenkaart: € 23,60
De kosten zijn dit jaar (2018-2019) met 0,5 % verhoogd (zie reglement punt 11)
Rekeningnummer Stichting: NL13INGB 0000412618.
Inschrijfformulier downloaden (PDF) Aanmeldingsformulier 2018-2019
Het reglement downloaden (PDF):    Overblijven reglement 2018-2019