Praktisch
Ziekmelding

Is uw kind ziek, belt u dan tussenĀ  8:00 uur en 8:30 uur, met vermelding van naam van het kind en de groep waarin hij of zij zit of geef een briefje mee aan een ander kind.

Telefoonnummer school: 033 494 05 74