Help mij het zelf te doen

 

Montessori 0-13 jaar

 
 

’t Ronde, een echte montessorischool

“Help mij het zelf te doen”, zei Maria Montessori en dat is het uitgangspunt van ons onderwijs. Kinderen krijgen de ruimte hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Eigen verantwoordelijkheid, creatief denken en het geven van feedback zijn daarbij belangrijk. De aantrekkelijke schoolomgeving en het speciale lesmateriaal nodigen uit tot zelfstandig onderzoeken en leren. De kinderen worden hierin voortdurend gestimuleerd door ons team van gespecialiseerde leraren.

Renee Zittema, voormalig leerkracht bovenbouw

 

Theater

 
 

Weeksluiting

De weeksluiting is een soort toneelstuk dat je mag spelen. Ik vind het heel leuk om te doen. Als je ermee klaar bent heb je het hele toneelstuk nog in je hoofd en dan heb je zin om het opnieuw te doen. Ik vind het leuk dat je het met je vriendjes en vriendinnetjes mag doen en het is eigenlijk hetzelfde als in een theater alleen dan op school. De juf of meester verzinnen samen met ons wat we gaan doen.

Leerling middenbouw

 

Sfeer

 
 

Eerst leerling, nu juf

Toen ik jaren later ’t Ronde weer binnenliep, voelde ik meteen de warmte en gezelligheid die ik als kind zo fijn vond. Mijn heimwee was terecht, wat een heerlijke school voor kind en leerkracht!

Anne Herbrink, oud leerling, nu leerkracht middenbouw

 

Vreedzame school

 
 

Mediatoren

Als mediator help je ruzies op te lossen tussen kinderen. De mediatoren hebben een training gehad om conflicten op te lossen. We leren om samen te vatten (ook wel parafraseren genoemd) en stevig in je schoenen te staan. Dankzij de mediatoren hoeven de juffen en meesters nu lang niet meer altijd de ruzies op te lossen.

Mediator, leerling bovenbouw

Samen

Bij de vreedzame school is een thema: ‘We hebben hart voor elkaar’. Je leert daarmee respectvoller te zijn tegenover elkaar. Je doet soms spelletjes waarbij je leert samenwerken. Samen spreken we de regels af hoe we met elkaar omgaan in de groep.

Mediator, leerling bovenbouw

 

Samenwerken

 
 

Grote beer

We hebben ‘grote beer’ en ‘kleine beer’ omdat we elkaar leren helpen. Want het is een montessorischool, dus helpen we elkaar. Als kinderen nieuw zijn in de groep ga je ze als grote beer een beetje welkom heten in de klas.

Grote beer, leerling middenbouw

Kleine beer

Mijn grote beer helpt mij met lezen of als ik een rekenkaart niet weet. Dat vind ik fijn. Bij de middenbouw zijn er moeilijkere werkjes.

Kleine beer, leerling middenbouw

 

Zelfstandigheid

 
 

Montessorimateriaal

Belangrijk van het montessorimateriaal is dat je er goed van kunt leren, je leert wat je nog niet wist. Het is heel fijn om met het gouden materiaal te werken. Zo wordt het leuker en makkelijker om uit te rekenen, je kunt het zien en doen. Je ziet het in je hoofd terug. Je doet het ook vaak samen.

Leerling middenbouw

Verantwoordelijkheid

Je leert eerst met het materiaal en daarna uit je hoofd en zelfstandig zonder hulp. Eerst in kleine stapjes en dan hoger en hoger, zodat het moeilijker wordt. Het helpt niet als het te makkelijk is. Je wilt steeds een stapje hoger komen, dan leer je veel en dan word je ook steeds wijzer. Ik doe meestal eerst rekenen en spelling en daarna een verhaal of natuur, dat vind ik fijn. Het is leuk om samen te werken en om zelf te kiezen.

Leerling bovenbouw

Kinderredactie

We komen zelf met ideeën en we organiseren alles zelf: interviews houden, foto’s maken en we onderhouden de kinderwebsite. Zo kun je later ook een leuke site maken en dat heb je hier geleerd. Je wilt dat ouders op de site gaan kijken wat kinderen allemaal doen op school. Voor kinderen is het leuk, omdat het onze taal is.

leerling bovenbouw, lid kinderredactie

 

Resultaten

 
 

Resultaten in kaart

Het montessorionderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van het kind. Elk kind volgt zijn eigen leerroute. Om de voortgang van het kind zichtbaar te maken, worden twee keer per jaar de ontwikkelingslijnen ingevuld. We volgen onze kinderen door observatie, toetsing en gesprekjes met de kinderen. Niet alleen de leerresultaten worden gevolgd, ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Bonnie Oude Elferink, intern begeleider en adjunct directeur

 

Brede ontwikkeling

 
 

Mooie basis voor de toekomst

´t Ronde kijkt naar de totale ontwikkeling van het kind en de dynamiek van kinderen in de groep. Het gaat om meer dan alleen de cognitieve kant van het onderwijs. Het aanleren van normen en waarden, samenwerken, creativiteit, sociale- en emotionele ontwikkeling wegen net zo zwaar. Dat biedt de kinderen een mooie basis voor hun verdere toekomst.

Ouder van ‘t Ronde