Contributie

De vereniging kent een contributie. De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. Contributiegelden worden gebruikt voor het bekostigen van de vaste activiteiten binnen de school (Sinterklaas, kerst, jaarfeest enz.), de bekostiging van leermiddelen (montessori-materialen, computeronderwijs e.d.) en voor enkele personele faciliteiten welke het onderwijs aan onze school ten goede komen. Zo heeft de school extra voorzieningen voor leerlingenzorg en groepsondersteuning.

De contributie voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op €165,-. per kind per schooljaar. Het derde kind: €82,50. Op de algemene ledenvergadering (najaar) wordt de contributie voor het jaar 2021-2022 vastgesteld. Voor meer informatie over de vereniging klik hier.