Buitenschoolse opvang

Als uw kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar de montessori basisschool en aansluitend naar de buitenschoolse opvang in het gebouw. We werken in twee groepen: één voor kinderen uit de onderbouw, één voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Bij ons doen, denken en beslissen kinderen mee. Zij hebben inspraak over grote en kleine zaken. Zo creëren zij hun eigen BSO.

De buitenschoolse opvang is een vertrouwde plek waar kinderen kunnen spelen, groeien, ontdekken, zich ontwikkelen en tot zichzelf kunnen komen. Bij ons ontdekt uw kind zichzelf, zijn of haar talenten en stap voor stap een stukje van de wereld. We bieden leeftijds- en niveaugerichte activiteiten aan, zoals sport en spel, kunst en creativiteit en mindfulness. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in en met de natuur. Want wij geven kinderen graag liefde voor de natuur mee. Ook hier krijgen de kinderen de ruimte alles zelf te leren doen. Ons vaste team van pedagogisch medewerkers leeft voor, observeert en ondersteunt waar nodig.