Gebouw

het gebouw omarmt je’

De vorm van ons schoolgebouw is geheel toegesneden op het montessorionderwijs. Architect Jan Verhoeven heeft het ontworpen en het is gebouwd in 1979. De ronde vorm is bewust gekozen: alle lokalen komen uit op de centrale hal die daardoor een ontmoetingsplaats is voor kinderen, leerkrachten en ouders.  De drie trappen in deze hal fungeren als de tribune van het minitheater waar alle kinderen op vrijdagmiddag samenkomen voor de weeksluiting. Boven, op de omloop, zijn de bibliotheek en het documentatiecentrum. Deze omloop is ook heel geschikt om ongestoord te kunnen werken in een nisje. 

Renovatie en uitbouw

Voor de verdere ontwikkeling van ons montessori kindcentrum zijn we druk bezig met de ‘vernieuwbouw’ van ons schoolgebouw: in 2020-2021 gaan we renoveren, uitbreiden en verduurzamen. De werkzaamheden verlopen volgens plan. In de zomer 2021 verhuizen we terug naar ons mooie gebouw aan de Uilenhoeve. We kijken er naar uit!