Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Zij vond dat elk kind recht heeft op onderwijs waarin het zich volledig kan ontplooien, zodat het de kans krijgt een vrij en onafhankelijk mens te worden. De belangrijkste uitspraak van Maria Montessori is: “help mij het zelf te doen”. Wil je meer informatie over Maria Montessori:

Wie is Maria Montessori?

Eigen tempo, eigen niveau

Bij ons leert het kind zélf te leren: op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind met individuele lesjes en ziet erop toe dat het kind doet wat het aankan. De leerkracht houdt de vorderingen nauwkeurig bij en kan dus ingrijpen als dat nodig is.

Zelfstandigheid, vrije werkkeuze

Zelfstandig werken betekent bij ons: werken binnen een gestructureerde vrijheid. Dit noemen wij “vrijheid in gebondenheid”. Daarmee bereiden wij de kinderen voor op het leven in onze moderne multiculturele samenleving. Wij vinden namelijk samenwerken, creativiteit, sociaal emotionele ontwikkeling en het bijbrengen van normen en waarden minstens zo belangrijk als de lesstof.

Montessorimateriaal

Het lesmateriaal waarmee de kinderen leren, ziet er aantrekkelijk uit: het nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Hierdoor krijgt het kind op een toegankelijke en concrete manier inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal is daarnaast overwegend zelfcorrigerend, waardoor kinderen hun ‘fouten’ zelf kunnen ontdekken.

Heterogene groepen

Iedere groep bestaat uit verschillende leerjaren. De kinderen blijven twee tot drie jaar bij dezelfde leerkracht, waardoor er een stevige band kan groeien tussen het kind en de leerkracht. Kinderen komen als jongsten de groep binnen en gaan er als oudsten weer uit. Wij vinden de interactie met groepsgenoten van een andere leeftijd heel belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Zo leren oudere kinderen de jongere kinderen te helpen en leren de jongsten hulp te vragen aan de oudsten.