Onderwijs op ‘t Ronde

Naast onze montessori-lesmethode, gebruiken we soms ook lesmethoden uit het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld voor begrijpend lezen, Engels en techniek. Deze methoden zetten wij dan wel zoveel mogelijk in op onze eigen montessoriaanse manier. Als aanvulling op onze reken- en taalmethoden gebruiken we de programma’s Rekentuin, Taalzee en Words and Birds. Dit zijn online programma’s waarbij de kinderen spelenderwijs oefenen met rekenen en taal. Naast het individueel werken, hebben de kinderen diverse groepsactiviteiten: muziek, kringgesprekken, drama, handvaardigheid, themalessen, weeksluiting en natuurlijk gymnastiek.