Passend onderwijs

Wij bieden passend onderwijs. In het schoolondersteuningsplan kunt u lezen dat wij meer bieden dan basisondersteuning. Zo hebben wij extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Onze school is gekwalificeerd als Begaafdheidsprofielschool door de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Onze school is sinds 2015 lid van BPS. Deze organisatie behartigt de belangen van scholen die passend onderwijs bieden voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Bovendien werken wij, ook sinds 2015, samen met Novilo Opleidingen. Dit is een opleidingscentrum voor leerkrachten en begeleiders die te maken hebben met hoogbegaafde kinderen. De Novilo-opleidingen en -trainingen zijn actueel en direct toepasbaar in de praktijk.

Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel download vastgelegd welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het montessorionderwijs, met differentiatie naar niveau, tempo en instructie, kan goed  inspelen op individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Kinderen volgen hun eigen leer-en ontwikkelingslijn. We zien dat we sterk zijn in het begeleiden van kinderen met specifieke leereigenschappen, zowel op het gebied van leerproblematieken als voor meer- en hoogbegaafdheid.