Passend onderwijs

Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel download vastgelegd welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het montessorionderwijs, met differentiatie naar niveau, tempo en instructie, kan goed  inspelen op individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Kinderen volgen hun eigen leer-en ontwikkelingslijn. We zien dat we sterk zijn in het begeleiden van kinderen met specifieke leereigenschappen, zowel op het gebied van leerproblematieken als voor meer- en hoogbegaafdheid.