Vereniging van ouders

Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden

Begin 1975 richtten Leusdense ouders De Vereniging voor Montessori Onderwijs te Leusden (VMOL) op met als motto ‘Leer mij het zelf te doen’: zij stichtten een kleuterschool en een lagere school. De vereniging bestaat uit één school voor basisonderwijs: montessorischool ‘t Ronde.

Twee keer per jaar is er een ledenvergadering: dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Op de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de ouders over het schoolbeleid.

Ouderparticipatie

Onze school heeft veel actieve ouders. Naast een grote betrokkenheid zorgt dit ervoor dat we veel extra’s kunnen doen voor de kinderen. Ouders zijn bijvoorbeeld actief als bibliotheekouder, luisterouder, handarbeidouder, klassenouder, haal-en-brengouder naar buitenschoolse activiteiten, avondvierdaagse ouder, of als oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het bestuur en de commissie van toezicht bestaan ook geheel uit ouders.