Vreedzame School

’t Ronde is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor alle groepen van het basisonderwijs om sociale vaardigheden en democratisch burgerschap te bevorderen. We zien de school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap.