Schoolreisjes

De middenbouw gaat maandag 27 mei op school reisje en de bovenbouw op 6 juni en de onderbouw gaat op 5 juni . De groepen weten nog niet waar ze heen gaan veel kinderen zijn ook heel benieuwd hoe en wat ?