Montessori Kindcentrum

Ons kindcentrum is volop in ontwikkeling! Sinds 2016 werken wij samen met Humankind kinderopvang en -ontwikkeling aan het Montessori kindcentrum. Dit is onderwijs en kinderopvang in één, gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori. Bij ons zijn kinderen welkom van 0 tot 13 jaar.

Als Montessori kindcentrum bundelen wij onze kennis en ervaring: onze medewerkers benaderen de kinderen vanuit de Montessori-gedachte. Deze eenduidige werkwijze is onze kracht. De doorgaande ontwikkeling- en leerlijn is een natuurlijk proces: wij zien wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Team

Schooljaar 2022-2023:

Leraren onderbouw 1:  Michelle Hendrikx / Daphne Duinsbergen
Leraren onderbouw 2:  Myrthe Simons / Roos Oegema
Leraren onderbouw 3:  Karin Klabbers / Irma van Ameijde 

Leraar middenbouw 1:  Laurene Broek-Wouters
Leraren middenbouw 2:  Anne Herbrink / Anneke Brons
Leraren middenbouw 3: Anouk Poortenga / Renata Schneider

Leraren bovenbouw 1: Marjan van Velthuijsen / Daphne Duinsbergen
Leraar bovenbouw 2: Tom Boonstra 
Leraren bovenbouw 3: Roos van Alkemade / Roos Oegema 

Pedagogisch medewerksters kinderopvang ’t Ronde (Humankind):
Claudia Ravelli / Natalja de Wit / Demi Wustefeld / Manon Lozeman / Gerrie Broekhuisen / Doortje Hakkenes / Yvonne Sleeking / Pauline Bakker / Kelly van de Belt / Saskia van Amersfoort / Anne Huisman / Alice Schoute

Vestigingsmanager kinderopvang ’t Ronde (Humankind): Karin Jongejan

Groepsondersteuning: Nicole Hirschfeldt / Anneke Brons Inval en ondersteuning: Nicole Hirschfeldt / Albert Bosveld Vakleerkracht beeldende vorming: Nicole Hirschfeldt / Afke Does
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Yordi Druijff

Intern begeleider: Anneke Looijenga
Leerlingbegeleiding:  Anneke Looijenga / Renata Schneider 
Onderwijsassistenten: Puck van Breda / Marjan van Engelenhoven / Alice Schoute 

ICT-coördinator: Laurene Broek-Wouters
Conciërge: Dennis van den Brink

Directeur: Jeannette Ridderhof
Managementassistent: Lieke Warmerdam

Vereniging van ouders

Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden

In 1976 richtten Leusdense ouders De Vereniging voor Montessori Onderwijs te Leusden (VMOL) op met als motto ‘Leer mij het zelf te doen’: zij stichtten een kleuterschool en een lagere school. De vereniging bestaat uit één school voor basisonderwijs: montessorischool ‘t Ronde.

Twee keer per jaar is er een ledenvergadering: dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Op de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de ouders over het schoolbeleid.

Ouderparticipatie

Onze school heeft veel actieve ouders. Naast een grote betrokkenheid zorgt dit ervoor dat we veel extra’s kunnen doen voor de kinderen. Ouders zijn bijvoorbeeld actief als bibliotheekouder, luisterouder, handarbeidouder, klassenouder, haal-en-brengouder naar buitenschoolse activiteiten, avondvierdaagse ouder, of als oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het bestuur en de commissie van toezicht bestaan ook geheel uit ouders.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is zowel het bevoegd gezag van de school als de werkgever van het personeel. Het bestaat uit vijf ouders die gekozen worden tijdens de ledenvergadering. De bevoegdheden van onze vereniging en het bestuur vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Joost Bentvelsen, secretaris: Heleen van de Velde, penningmeester: Cedric van de Giessen, personeelszaken: Mirjam Kuit, algemeen lid: Johan Birkhoff

 

Commissie van toezicht

De commissie van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de organisatie.

Samenstelling Commissie van Toezicht: Maurice Sebok, Pleun van der Kooij, Ewoud Tamminga

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering, de leerkrachten worden gekozen door het team. MR-leden worden voor twee jaar aangesteld. Het doel is om de medezeggenschap van ouders en het personeel te vergroten. De raad heeft inspraak bij belangrijke en ingrijpende besluiten van het bestuur. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het MR-reglement. Dit kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling MR:
Oudergeleding: Pieter Helmons / Sander Tamse / Hannah Roerig
Personeelsgeleding: Myrthe Simons / Irma van Ameijde / Tom Boonstra.

Gebouw

het gebouw omarmt je’

De vorm van ons schoolgebouw is geheel toegesneden op het montessorionderwijs. Architect Jan Verhoeven heeft het ontworpen en het is gebouwd in 1979. De ronde vorm is bewust gekozen: alle lokalen komen uit op de centrale hal die daardoor een ontmoetingsplaats is voor kinderen, leerkrachten en ouders.  De drie trappen in deze hal fungeren als de tribune van het minitheater waar alle kinderen op vrijdagmiddag samenkomen voor de weeksluiting. Boven, op de omloop, zijn de bibliotheek en het documentatiecentrum. Deze omloop is ook heel geschikt om ongestoord te kunnen werken in een nisje. 

Renovatie en uitbouw

In schooljaar 2020-2021 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Studio WA!. Het gebouw is bijna energieneutraal (Beng) en gasloos. We zijn blij met het mooie en duurzame resultaat. Hier kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar, alle medewerkers en ouders weer jarenlang van genieten.