Aanmelden Montessorischool ’t Ronde

Zoekt u een basisschool voor uw kind?

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met Jeannette Ridderhof, directeur Montessorischool ’t Ronde. Dit kan telefonisch of per e-mail:

033-4940574
ronde@tronde.nl

We raden u aan uw kind op tijd aan te melden. Broertjes en zusjes van kinderen die al op ’t Ronde zitten en kinderen van de Montessori peuteropvang krijgen voorrang bij plaatsing.

We hebben binnen Leusden afspraken gemaakt over de inschrijfprocedure. Die kunt u hier vinden.

Aanmelden Kinderopvang en BSO ‘t Ronde

Kinderopvang en BSO

Wilt u uw kind aanmelden voor Kinderopvang en BSO ‘t Ronde? Neem dan contact op met Humankind, regiokantoor Leusden, dit kan telefonisch of per e-mail:

033-2018000
regiomiddennederland@humankind.nl

Meer informatie over Kinderopvang ’t Ronde kunt u vinden op de website van Humankind:

www.humankind.nl

Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020
Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021
Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021
Pasen vr 02-04-2021 t/m ma  05-04-2021
April/meivakantie ma 26-04-2021 t/m vr 07-05-2021
Hemelvaart do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021
Pinksteren ma 24-05-2021
Zomervakantie ma 19-07-2021 t/m vr 27-08-2021

Studiedagen en vrije middagen

Studiedag  ma 26-10-2020
Vrije middag do 04-12-2020 (vrij vanaf 12.30 uur)
Vrije middag vr 18-12-2020 (vrij vanaf 12.30 uur)
Studiemiddag vr 19-02-2021 (vrij vanaf 12.00 uur)
Studiemiddag di 22-06-2021 (vrij vanaf 12.00 uur)
Studiedag vr 16-07-2021

Schooltijden

Schooltijden (continurooster)

Maandag 08.30 – 14.15 uur
Dinsdag 08.30 – 14.15 uur
Woensdag 08.30 – 14.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag 08.30 – 14.15 uur

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, meldt u hem of haar telefonisch af vóór schooltijd tussen 8.00 en 8.15 uur. U kunt uw kind natuurlijk ook persoonlijk afmelden bij de leerkracht op school.

033-4940574

Aanvraag buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof moet uiterlijk twee weken van tevoren aangevraagd worden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de directie: ronde@tronde.nl. Hiervoor geldt het volgende: tot en met tien dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt. Aanvragen van meer dan tien dagen worden naar de leerplichtambtenaar gestuurd.

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van een aanvraag vanwege:

  • een religieuze feestdag.
  • gewichtige omstandigheden: huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden; ernstige ziekte van familieleden of overlijden; verhuizing van gezin, andere specifieke sociale omstandigheden.
  • aard van het beroep van de ouder(s): als het voor het gezin in geen van de schoolvakanties mogelijk is in één schooljaar om samen met vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring is onderdeel van de aanvraag.

Buitengewoon verlof formulier

Contributie

De vereniging kent een contributie. De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. Contributiegelden worden gebruikt voor het bekostigen van de vaste activiteiten binnen de school (Sinterklaas, kerst, jaarfeest enz.), de bekostiging van leermiddelen (montessori-materialen, computeronderwijs e.d.) en voor enkele personele faciliteiten welke het onderwijs aan onze school ten goede komen. Zo heeft de school extra voorzieningen voor leerlingenzorg en groepsondersteuning.

De contributie voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op €165,-. per kind per schooljaar. Het derde kind: €82,50. Op de algemene ledenvergadering (najaar) wordt de contributie voor het jaar 2021-2022 vastgesteld. Voor meer informatie over de vereniging klik hier.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken op school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of een andere direct betrokkene voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

De Interne Contactpersonen (ICP) zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Als u een probleem heeft waarover u niet met de groepsleraar of de directie wil of durft te praten, kunt u terecht bij de ICP. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn: Marjan van Velthuijsen (marjan@tronde.nl), werkdagen: maandag t/m donderdag. Anouk Poortenga (anouk@tronde.nl), werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Als het nodig is, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon (EVP). De EVP is geheimhoudingsplichtig. Voor onze school zijn dat Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler van de CED-groep: evp@cedgroep.nl, tel: 010-4071599, postbus 8639 3009AP Rotterdam.

Ook kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit kan alleen schriftelijk. De Interne Contactpersoon of Externe Vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen:

Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070- 3861697, e-mail: info@gcbo.nl, website: www.GCBO.nl